Alarm za stanovanje
     
Uvod

Programator

Alarm

GSM alarm

CodeLock 10b

CodeLock AVR

C-Lock 3000

CodeLock-s

BIOCAV lock

Ugodno

LCD V-A meter

Download

E-design

 


Model ALC: Izvedba s C-Mos Nand vrati LM4093.
Clanek je bil objavljen v reviji Svet elektronike,
december 2001, stevilka 82.

Model ALC 2: Izvedba z Atmel mikrokontrolerjem AT90S2313 ali ATtiny2313.
Clanek je bil objavljen v reviji Svet elektronike,
julij-avgust 2002, stevilka 89.

KRATEK OPIS ALARMNE NAPRAVE:
Majhna in ucinkovita alarmna naprava (za cca 80 EUR) zadostuje skoraj vsem zahtevam po varovanju stanovanja ali garaze.
Alarmno napravo sestavlja alarmna centrala in en magnetni senzor. Mozno je prikljuciti en magnetni in en infrardeci senzor (IR senzor). Alarmno centralo vklopimo in izklopimo s kljucem ali pa s tipkovnico. V stanje varovanja stopi 30 s po vklopu. Tako lahko brez hitenja zapustimo prostor. Ko odpremo vrata, se sirena vkljuci z zakasnitvijo med 1 s in 21 s. Za rezervno napajanje uporabimo svinceni akumulator 12V, 1.1 Ah. Napajalno napetost 230V vzamemo iz najblizje doze ali vticnice. Ker je alarmna centrala blizu vhoda, je dolzina vodnika prikljucenega senzorja majhna, zato najveckrat ne potrebujemo oklopljenega vodnika. Vgrajena piezo sirena jakosti 110 dB je dovolj glasna, da jo slisijo tudi sosedje. Conradova koda za narocilo sirene je 115983 ali 754021, ce je sirena v ohisju. Ce je stanovanje v pritlicju, uporabimo magnetni senzor za vrata in IR senzor za sobo, ki ima izhod na teraso. V visjih nadstropjih pa zadostuje magnetni senzor za vrata. Conradova koda (www.conrad.si) za narocilo magnetnega senzorja je 750754 (bele barve) ali 750845 (temno rjave barve).

Poraba toka brez vklopljene sirene je < 30 mA (z uporabo LC led diod je < 10 mA ), pri vklopljeni sireni (110db) pa je < 200 mA.

Zelim vam obilo zabave pri sestavljanju!

Za vsa vprasanja, pomoc in material pisite na elektronski naslov ali pa me poklicite po telefonu.

VKLOP in IZKLOP alarma za stanovanje (model ALC in model ALC 2) je lahko izveden s KLJUCEM ali pa s TIPKOVNICO,
ki se lahko montira v ohisje alarmne centrale ali pa do 15 m dalec od alarmne centrale.

Spodaj je nekaj fotografij za pomoc.

Celotna dokumentacija je na voljo na Download strani.

 


Sestavljeno profesionalno
tiskano vezje.

Tiskano vezje dimenzij (102x57) mm. Tiskano vezje je dvostransko. Zaradi lazjega sestavljanja ima tisk elementov in prevezave.

Pogled na TIV,
toroid,
akumulator in
sireno.

Pogled v notranjost alarmne centrale


Montaza senzorja na vrata
(Puscici na senzorju kazeta ena proti drugi.)
Montiran magnetni senzor in alarmna centrala


Elektricna shema alarmne centrale ALC


Elektricna shema alarmne centrale ALC 2

 
   
 

_________________ Uvod Programator GsmAlarm CodeLock10b E-design C-Lock3000 CodeLockAVR Download LCD V-A meter